1. Ana Sayfa
  2. Aile ve İlişkiler

Çocuklarda Kardeş Kıskançlığı Normal mi?

Çocuklarda Kardeş Kıskançlığı Normal mi?
Çocuklarda kardeş kıskançlığı
2
+ - 0

Kıskançlık; insan doğasında doğumdan gelen bir duygudur. İster yetişkin olsun, isterse küçücük bir çocuk, insanlar her zaman sevdikleri bir şeyi paylaşmakta hep güçlük çekmişlerdir. Kaldı ki bir çocuk için dünyadaki en değerli varlıklar olan anne ve babaları söz konusu olunca bu paylaşma güçlüğü daha da artmaktadır. Ebeveynler ile çocuk arasına bir başkasının girmesi kardeş kıskançlığı sorununun baş göstermesine neden olabilir.

Kardeş Kıskançlığının ilk emareleri, eğer aileye katılacak olan kardeş ise; hamileliğin başlangıcından itibaren başlamaktadır. Çünkü hamilelik sürecinde annenin yaşadığı bazı zorluklar ve sağlık sorunları çocukla ilgileneceği zamanı kısıtlamaya başlamıştır ve çocukta bundan hiç mutlu değildir.

Çocuklar neden kardeşini  kıskanır?

çocuklarda kardeş kıskançlığı normal mi? |aile ve i̇lişkiler

Kardeş kıskançlığının temelinde yatan sebeplerin başında, çocukların genellikle anne-babalarının sevgisi için rekabet etmeleri gelmektedir. Çocukta; aileye yeni katılan bireyin yüzünden kendisinin artık daha az değerli olacağı ve onun daha fazla sevilebileceği düşüncesi oluşmaktadır. O zamana kadar kendine yöneltilen ilgi ve dikkatin artık kardeşine yöneltilmesi ve ona ayrılan zamanın azalması, en başta kardeşe karşı gibi görünen ama aslında anne babaya karşı kızgınlık, kırgınlık gibi duyguların gelişmesine neden olabilir. Çocuk kendini dışlanmış, ilgisiz ve sevilmeyen bir birey olarak hisseder. İşte çocuğun kafasındaki “acaba beni eskisi kadar sevecekler mi?” ya da “kardeşimi benden daha mı fazla seviyorlar” gibi soruların oluşma sebepleri bunlardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca ailelerin cinsiyete ilişkin görüşleri ve tercihleri varsa ve bunu yansıtıyorlarsa, çocuk kız ve doğan kardeş erkek ise veya tam tersi durumda çocuk; anne-babanın kendi cinsiyetinden hoşnut olmadığını düşünmekte ve bu sebeple kıskançlık yaşanılması kaçınılmaz olmaktadır.

Çocuklar da kardeş kıskançlığı nasıl engellenir ?

çocuklarda kardeş kıskançlığı normal mi? |aile ve i̇lişkiler

Anne-baba öncelikle kardeş kıskançlığının çok doğal olduğunu kabul etmeli ve çocuğun kendini güvende hissetmesi için gerekeni yapmalıdırlar. Bunu çocuğa sözle ya da tekinle değil, hareketlerle göstermek gerekir. Daha önce gördüğü ilginin de daha fazlasını değil aynısını göstermelidir. Yalnızken diğer kardeşin olumsuz özelliklerini göstererek “ben seni daha çok seviyorum” gibi şeyler söylemek kardeş kıskançlığını daha da olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca kardeşler arasında kıyaslama yapmak, kıskançlık durumunda da suçlamak ve cezalandırmak ise olumsuz sayılabilecek davranışlardan bir kaçıdır.

Yorum Yap