1. Anasayfa
  2. Kişisel Gelişim

Liderliğe Giden Yolda Size Bu 10 Adım Rehberlik Edecek

Liderliğe Giden Yolda Size Bu 10 Adım Rehberlik Edecek
Liderlik hakkında detaylı bilgiler
1

Liderlik Hakkında Detaylı Bilgiler

Çevresini olumlu yönde etkileyerek, onların ilham kaynağı olabilen, onlarda çalışma azmi uyandıran ve çevresindeki insanları sürekli ileriye yürümeye teşvik eden kişilere lider denir. Etkili lider, örnek alınan, sevilen ve sayılan kişilerdir. Etkili liderlere sahip topluluklar, çalışmaktan ve yaşamaktan zevk alırlar. Bir iş ya da görev yaparken karşılığında alacakları maddi imkanı düşünmeyerek, toplum için fayda sağlamak amacını güderler.

Bu Yazıda Neler Var

Liderlik Neden Önemlidir?

Her yaşam alanında en az bir lider bulunmaktadır. Toplumun lider olarak tanımladığı ve saydığı kişi olumlu özelliklerini ön plana çıkararak, onları doğruya yönlendiriyorsa; bu, o toplum için çok büyük bir kazanç kaynağıdır. Çünkü lider, çevresini iyiye götürebileceği gibi kötüye de götürebilir. Bu nedenle liderlik önemli bir kavramdır.

Size Rehberlik Edecek Liderliğin 10 Adımı

liderliğe giden yolda size bu 10 adım rehberlik edecek |kişisel gelişim

Etkili liderler akademik, sosyal ve kültürel yönlerden kendini geliştiren; ileriye dönük yaşayan kişilerdir. Bu doğrultuda liderlik için hazırlanmış çeşitli özellikleri içeren liderliğin altın kuralları bulunmaktadır.

1 – İletişimci Olmak

 Etkili liderler aynı zamanda etkili iletişim kuran kimselerdir. Karşılarındaki kişileri kırmadan, onları demoralize etmeden, onların endişelerinin de farkında olarak; iletişim yöntemleri geliştirmek başarılı lider olmanın birinci altın kuralıdır.

2 – Örnek Olmak

 Etkili lider aynı zamanda etkili bir örnektir. Yaptığı, yapmadığı, uyduğu, uymadığı her şeyle örnek teşkil etmek ikinci anahtar kuraldır. Başarılı bir lider, mesai saatleri içerisinde özel hayatla ilgilenmenin iş verimini azaltacağını düşünüyorsa, aynı özveriyi kendisi de uygulamalıdır ve çevresinin bunun bilincinde olmasını sağlamalıdır.

3 – Sorumluluk Paylaşımı

 Etkili lider bilgide olduğu kadar sorumlulukta da paylaşımcı olmalıdır. Hazırlanan bir raporu çalışanlara pay etmek ve herkesin birbiri ile uyumlu çalışabilmesini sağlamak, etkili lider olmanın üçüncü altın kuralıdır. Sorumluluk paylaşımı, liderliğin en önemli kurallarındandır. Çünkü bir çalışan sorumluluk aldığı zaman bu sorumluluğu yerine getirebilmek amacıyla daha verimli çalışmak ister. Bu da hem iş verimini arttırır hem de çalışanın kendine olan güvenini tazeler.

4 – Motivasyon

liderliğe giden yolda size bu 10 adım rehberlik edecek |kişisel gelişim

 Başarılı bir lider kendini motive etmekte de başarılıdır. Çalışmaya ve başarmaya istekli bir liderle çalışmak, çalışan grubun da bu heves ve azme sahip olmasını sağlar. İyi bir yönetici, çalışanlarını da motive etmenin yollarını bulmuştur. Onların ilgi alanlarıyla doğru orantılı olarak planlamalar yaparak, onları ara ara mola vermeye teşvik eden; onların bu molalarda güç toplamalarını sağlayan lider, başarılı bir yönetim ve çalışma ortamı sağlayabilir.

5 – Toleranslı Olmak

Her insan gibi çalışanlar da hatalar yapabilirler. Toleranslı olmak, onların yanlışlarını ve hatalarını sert bir dille uyarmamak, onlara daha yapıcı tavır takınmak, çalışma ortamının daha sağlıklı olmasını sağlar. Tolerans, hem sosyal hayatta hem de çalışma hayatında çok büyük öneme sahiptir. Aşırı eleştirel bir dil kullanmak yerine daha yumuşak ve yapıcı bir dil kullanmak çalışanların yaptıkları hatanın sorumluluğunu almalarını sağlar. Aksi halde savunma moduna giren çalışan, kendisini öğrenmeye ve gelişmeye kapatarak; iş veriminin günden güne düşmesine neden olur.

6 – Hedefleri Olmak

 Etkili liderlerin kısa ve uzun vadeli hedefleri vardır. Başarılı liderler, bu hedefleri çalışanlardan gizlemeyerek; onları da bu hedeflere yöneltirler. Onların da kendilerince kısa ve uzun vadeli hedefler edinmelerini sağlarlar.

7 – Kendini Tanımak

 Etkili bir lider, öncelikle kendisini tanır. Güçlü ve zayıf yönlerini bilen lider, eksik olduğu noktalarda yardım almaktan çekinmez.

8 – Önemsemek

Başarılı lider, öncelikle işi sonrasında ise kişileri önemserler. İçinde bulunulan işi ve hedefleri doğru yönde yönlendirecek iletişim becerileri geliştirerek çalışanların da kendilerinin önemsendiğini hissettirirler. Başkalarını önemseyen ve bunu onlara hissettirebilen kişiler başarılı lider olabilirler. Aksi takdirde başkaları tarafından sadece iş odaklı çalışıldığı gibi bir görünüme sahip olmak, kişilerin lidere karşı olan sevgi ve saygısını azaltır.

9 – Takdir Etmek

Bir çalışan başarılı bir adım attığında ya da hazırladığı bir iş beğenildiğinde takdir edilmek ister. Çünkü takdir edilmek, yapılan işin başkaları tarafından da görüldüğünü ve anlaşıldığını gösterir. Başarılı lider, takdir etmekten çekinmez; çalışanlarının kendilerini önemli ve başarılı hissetmesinden gurur duyar.

10 – Heyecanlı Olmak

Başarılı lider heyecanlı ve azimlidir. Bu iki duygu da zamanla çevreye bulaşırlar. Heyecanlı, aktif ve istekli bir lider; sakin, ağırkanlı ve isteksiz bir liderden daha başarılıdır. Çünkü başarı, ancak ve ancak heyecan ve azimle elde edilebilir. Heyecanlı bir yönetici çalışanlarının da daha enerjik olmasını sağlar.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (1)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir