Samuraylar| Tarihe Damga Vuran Japon Savaşçılar

fikirsiz-samuray-kadin-samuraylar-japon-savascilar

Samuraylar tüm dünyanın aslında yaşantılarından güçlerine kadar merak ettikleri tarih sahnesinin gizemli savaşçılarıdırlar.

Eski Japonya’da soylulardan oluşan asker sınıfı için samuray terimi kullanılır. Shogun denilen yöeticilerin askeri güçlerini oluştururlar. Fakat savaşçıların hepsi erkek değildir. Kadın samuraylar için  Onna Bugeisha adı kullanılmıştır.

Samuray kelimesi eski Japonca’da yer anlan hizmet etmek anlamına gelen saburau kelimesinden türetilmiştir. Japon tarihinde savaşlar hep ön plandadır. Ülkeyi topraklarında bulununa önemli klanlar birbirleriyle pek çok kez savaşmışlardır. Bunun en büyük nedeni Japon topraklarının tarıma elverişli kısmının sadece %20 olmasıdır. Bu durum toprak savaşlarına neden olmuştur.

Samuraylar cesaret, bağlılık, şefkat, onur ve doğruluk her şeyin üstündedir. Yaşama karşı oldukça saygılı ve minnettarlıdırlar. Bir savaş ya da mücadelenin içinde olsalarda çocukara ve zayıflara karşı anlayışlı ve şefkatlilerdir. Amaçları kendilerini bilmektir ve kendilerini bilmenin yollarını ararlar. Ölüm onlar için düşman değil danışmandır.

Samuray geleneği İmparator Meji tarafından 1876 yılında kaldırılmıştır. Meji kılıç taşıma kanunu değiştirmiş ve bu durum samuraylığı ortadan kaldırmıştır. Kanunda yapılan değişikliklerden sonra sadece imparatorluk ordusunda bulunan bazı rütbeli askerle törenlerde kılıç taşıyabildi.

Samurayların Tarih Sahnesine Çıkışı | Japonyada Hala Samuray Var mı?

12.yüzyılda Heian Dönemi’nde samuraylar toprak sahibi Daimyo’ların silahlı destekçileri olarak ortaya çıkmıştır. Samuray kelimesi anlamı hizmet etmek olan saburau kelimesinden türetilmiştir. Japon feodel lordları zaman geçtikçe daha çok güçlenmiştir ve daha çok toprak sahibi olmuşlardır. Buna ek olarak sahip oldukları toprakları daha da arttırmak için diğer lordlarla savaşmaya başlamışlardır. Bu durumdan dolayı samurayların önemi gün geçtikçe daha da çok artmıştır.

Japonya’nın en güçlü ve en zengin lordu olan Minimoto Yoritomo tarafından bir askeri yönetim kurulmuştur. Büyük şogun olmuştur. Bununla birlikte Japonya’da Şogunluk Dönemi başlamıştır ve Japonya hükümdarı olmuştur. 12. yüzyılın ortalarında iki büyük klan olan Minamoto Klanı ve Taira Klanı arasında Gempel Savaşı ortaya çıkmıştır. Savaş Minamoto Klanı’nın zaferiyle sonuçlanmıştır.

Kadın Samuraylar

Japon kültüründe en az samuraylar kadar güçlü ve ünlü bir grup daha var. Bu grubun adı Onna Bugeisha’dır. Bu samuray grup kadın samuraylar tarafından kurulmuştur ve üyeleri tamamen kadınlardır. Kadın savaşçıların tarihine bakılacak olursa 12 ile 13. yüzyıllarda ortaya çıkmışlardır. Savaşlarda erkek samuraylar gibi cephede yer almışlardır. Kılıç kullanmak ve ok atmak konusunda profesyonel olan kadın savaşçılar sadakat ve cesaretleriyle büyük zaferler kazanmışlardır.

Samuray denilince gerek tarihi metinlerden, gerek filmlerden gerekse fotoğraflardan akıllara hep erkek savaşçılar gelir. Fakat japon tarihinde erkek savaşçılar kadar kadın savaşçılarda vardır. Bu kadın savaşçıların üstü kapansa da onlardan bahsedilmese bile Onna Bugeisha yani kadın samuraylar vardır. Kadın samuraylarda kendi evlerini, topraklarını, aile şereflerini ve kendilerini koruyabilecek şekilde eğitim görmekteydiler.

Ev işlerinin kendi işleri olduğu, erkeklerin savaşması gerektiği düşüncesi reddeden bu kadın savaşçılar nagita isminde karakteristik bir silah kullanmaktaydılar. Nagita kılıca benzeyen bir başlığı bulunan mızraktır. Tarih kitaplarında hakettikleri yeri bulamasalar bile kadın savaşçılar savaşlarda düşünülenden çok daha fazla yer almaktaydılar. Gerektiğinde kadın savaşçılar babalarıyla ya da eşleriyle evleri, toprakları ve aile şerefleri için omuz omuza çarpışmaktaydılar ve gerekirse canlarını vermekteydiler. 1580 yılında bir samuray savaşının gerçekleştiği bölgede ölen kişilerin cinsiyetiyle ilgili bir DNA çalışması yapılmıştır. Sonuçlara göre alanda ölen 105 kişiden 35 tanesi kadın samuraylardandır.

Ünlü Samuraylar | Tarihe Damga Vuran Kadın Samuray İsimleri

Jingu, Tomoe Gozen, Nakano Takeko en çok bilinen kadın samuraylardandır. Jingu ismindeki savaşçının ilk Onna Bugeisha olduğu düşünülüyor. Jingu’nun kocası 14. İmparator Chuai M.S. 200 yılında Kore’yi işgal etmeye çalışırken savaşta öldürülmüştür. Efsane göre Jingu akıl almayacak şekilde tek bir damla kan dahi dökmeden Kore’yi fethetmiştir. Yaşayıp yaşamadığı konusunda hala emin olunmasa bile 1881 yılında Japon banknotunun üzerine resmi basılmıştır ve Jingu paranın üzerine resmi basılan ilk kadın olmuştur.

Tarih kitaplarında Tomoe Gozen beyaz tenli, uzun saçlı ve çekici bir kadın olarak tasvir edilmektedir. Bunun yanı sıra Gozen son derese iyi bir okçu ve kılıç ustasıydı. Bunun yanında bin yaya askere denk gelen bir savaşçı olduğu söylenmektedir. Diğer ünlü Onna Bugeisha olan Nakano Takeko ise Japon İmparatorluk Ordusu saldırılarına karşı savaşan bir kolordunun kadın lideriydi.  Japon kültürü ile eşleşen kadın samuray ların çağı 19. yüzyılda diğer samuraylar olduğu gibi son bulmuştur.

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık