Teknoloji Önüne Kattı Götürüyor ama Nereye?

teknolojik-gelismeler-bizi-nereye-goturuyor

Bilim, teknoloji, bilişim teknolojisi, içinde bulunduğumuz yüz yılın en yeni, en gelişmiş ve globalleşmiş bir buluşudur. Teknolojik gelişmeleri tersten matruşkaya benzetmek mümkün. En küçük bir buluş, daha gelişmiş modeline gebe. Bir sonraki ise diğer hepsini içine alan ve birçok matruşkayı doğurabilen potansiyele sahip. Bu hızlı teknolojik gelişme nereye doğru gidiyor? Daha nereye kadar gidecek? İnsan ve insanlık bu gelişmelerin neresinde duruyor?  Bu sorular, bilimsel teknoloji geliştikçe oluşan endişelerden kaynaklanmaktadır.

Globalleşen Teknoloji

Teknoloji ve teknolojik gelişmeler, yalnızca insanların bulunduğu, yaşadığı yerle sınırlı değildir. Bugün dünyanın hemen bütün ülkelerinde gelişmiş teknoloji aynı şekilde insanların büyük çoğunluğu tarafından kullanılmaktadır. Bu durum insan ilişkilerini ve sosyal ilişkileri etkilediği gibi, e-ticaret, networking marketing gibi ticari pazarlar oluşturmuş ve geleneksel ticaret, yerini yeni nesil ticarete bırakmıştır. Bu durum, yeni bir kültürel değişimi de beraberinde getirmiştir. Teknoloji, girdiği bütün alanlarda kendi kültürünü yaratmış ve bugün bu kültür büyük ölçüde benimsenmiş durumdadır. İnsanlar arasındaki sözlü yazılı ve görüntülü iletişim, birçok avantajın yanı sıra dezavantajları da beraberinde getirmiştir. Üretimin artması, rekabeti acımasız boyutlara taşımış, bu da insan ilişkilerini etkilemiştir. Uluslararası boyutlarda yaşanan bu gelişme, devlet politikalarını da etkilemiş, ülkeler buna göre yeni yasalarını geliştirmek zorunda kalmışlardır. Şüphesiz bilişim teknolojileri, sağlık, ekonomi ve eğitim alanlarında kullanılması son derece avantajlıdır. Bunun gözlemlenmesi ve istatiksel olarak ölçülmesi mümkündür. Ancak insan ilişkilerini olumsuz etkilediğini söylemek mümkündür. Bu olumsuzluk, somut veriler sunmasa da toplumsal ve kültürel değişimlerle bunu gözlemlemek mümkündür. Sosyal medyaların insanlar tarafından çok fazla kullanılması, özellikle geleneksel toplumlarda insan ilişkilerini gerçek yaşamdan sanal mecraya kaydırmıştır.

İstanbul’da Microsoft Teknoloji Merkezi Açıldı

Teknolojik Gelişmelerin Üretim Araçları Üzerindeki Etkileri

Üretimin gerçekleşmesini sağlayan üretim araçları, ekonomik gücü elinde bulunduran uluslararası şirketlerin tekelindedir. Toplumsal ekonominin yönetimini de dolayısıyla bu şirketler belirlemektedir. Teknoloji makineleri geliştirmiş, emek ve emeğe dayalı iş gücü belli ölçüde boşa çıkmıştır. Bu da ucuz işgücü ile daha fazla üretimi sağlamıştır. Daha fazla teknolojik üretim araçlarına sahip şirketler, rekabeti bitirmiş ve küçük ölçekli işyeri sahipleri yok olmuş ve bununla birlikte ekonomik toplumsal denge bozulmuştur.

Teknolojinin gelişmesinde katkısı bulunan bilim insanlarının  bundan sonraki hedefleri, bozulan dengelere alternatif oluşturacak çalışmalar olması gerekebilir.

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık