Yapay Zekâya Alternatifsizsiniz

yapay-zekanin-avantajlari

Yapay zekâ, günümüzde en gelişmiş teknolojik araçlardan biridir. Kullanıldığı hizmet alanı olarak en gelişmiş olmasına rağmen bugün en fazla tartışılan ve en fazla korkutan teknolojik gelişmelerden biridir aynı zamanda. İnsan gibi geliştirilen bu robotlar, bugün bile insanın çok önüne geçmiş durumdadır. Bugün insan zekâsının çözemediği sayısız problemleri,  insansı robotlar çok kısa sürede ve hızla çözmektedirler. Son derece karışık algoritmaları her türlü problemi çözebilecek niteliktedir. Bu robotlar, yalnızca matematiksel problemleri değil, uzun vadede sosyal sorunlara da alternatifler geliştirebilecek yapıya sahipler. Açlık, yoksulluk, enfeksiyon gibi bulaşıcı hastalıklar, en ölümcül kanser hastalığı gibi bugün çözümlenememiş bir çok sorunu ortadan kaldırabilecek kapasiteye sahipler.

Leonardo Da Vinci Robotu Üretildi

Çözüm Var Sorun Yoksa

yapay zekâya alternatifsizsiniz 1

Yapay zekâ ve insansı robotların temel özelliği, insan beyninin milyonlarca kat daha gelişmiş biçimidir. Böyle bir zekânın çözüm bulamayacağı sorun olması mümkün değildir. Yapay zekânın sunduğu gelecek, para, mal, kaynak bulmak gibi bir sorunların olmadığı ve insanın istediği her şeye sahip olacağı bir gelecek sunmasıdır. Bugün geleceğin başlangıç noktasını oluşturan insansı robotların, evrensel bir dünya oluşturacağı kesindir. Dünyanın evrenselliği öncelikle statü ve hiyerarşiyi ortadan kaldıracaktır.  Bugün fabrikalarda çalışan işçiler, üst düzey çalışanlar ve yöneticilerin yapabileceği bütün işleri yaparak bu personeller zorunlu olarak boşa çıkacaktır. Dünyanın iklimsel, ekolojik ve toplumsal sorunlarını ortadan kaldırarak büyük küçük bütün devletleri yönetebilecek, her türlü etkinlik, sanat, eğlence ve eğitim alanında en gelişmiş modelleri sunacaklardır. Bu örnekler elbette bunlarla sınırlı değil, insansı robotlar çok daha fazlasını sunacaklar. Sorunsuz ve homojen bir dünyanın yaratılması son derece heyecan verici olmasına rağmen, insanlığın gelecekte bu gelişmişliğin neresine konuşlandırılacağı endişesidir.

 Yapay zekâ ve insansı robotlar hakkında bugün bazı bilim adamları birbirinden farklı düşünmektedir. Bazıları yapay zekânın insanlarla iyi iletişim kuracağı görüşünü savunsa da, diğer bir grup ise insansı robotların dünyanın ve insanlığın sonunu getireceği ve bundan dolayı çoğaltılmalarının yasalarla engellenmesi gerektiğini savunmaktadırlar.

Yapay Zekânın Olumsuzluk Varsayımları

Birçok açıdan, son derece gelişmiş bir geleceği oluşturabilecek yapay zekâ,  insanoğlu açısından birçok olumsuzluğu da beraberinde getireceği tartışması sürmektedir. Örneğin, tüm insanların işlerini yapabilecek kapasiteye sahip olması, beraberinde işsizliği getirecektir. Bütün ekonomik ihtiyaçları karşılanan insanların çalışmaması onların mutlu olmasını sağlayabilir. Ancak, işsizliğin yarattığı fazla boş zamanlar doldurulmazsa mutsuz hatta depresif toplumlar oluşabilir.

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık